Podstawowe informacje

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile
ul. gen. Sikorskiego 19
64-920 Piła

tel. 67 350-90-97
 

email: zppp@op.pl

www.zespolporadni.pila.pl